พรรคอนาคตไทยเปิดงานเสวนาทางการเมืองกับการพัฒนาประเทศมุมมองใหม่เพื่ออนาคตคนไทย

รายละเอียดข่าว

พรรคอนาคตไทย ร่วมกับ กกต. จัดงานเสวนาเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้วยโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศไทย” ครั้งนี้จัดขึ้น ณ. อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนเสือใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12:00 น. โดยนายชัยฤทธิ์ กองก่ำ รองหัวหน้าสาขาพรรคอนาคตไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน , นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย , นายณัฐวุฒิ ประสงค์สกุลดี (ทนายตั้ม) อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย และประชาชนในเขตสายไหมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการเสวนาอย่างอบอุ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สนุกกับการถามและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในมุมมองแบบสร้างสรรค์ที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ศรีวิไลซ์ขึ้น