“พรรคอนาคตไทย” จับมือภาคประชาชนชาวธนบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งผนึกกำลังเสนอแนวทางพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ในอนาคต

รายละเอียดข่าว

วันนี้ (1 พ.ย.2563) นายพิษณุ พิมพล โฆษกพรรคอนาคตไทย ทีมงานเขตธนบุรี และกลุ่มจิตอาสาเขตธนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 3 เขตธนบุรี หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศไทย” ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจตุรมิตรสัมพันธ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 9.30–12.30 น.

โดยเริ่มจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวัดความดัน วัดมวลกาย ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ จากนั้นนางสาวเย็นฤดี สมาคม พยาบาลวิชาชีพ วิทยากรพิเศษ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเข่า พร้อมแนะนำท่าบริหารข้อเข่าให้ชาวบ้านได้ทำตาม และช่วงที่2 นายนิติพันธ์ ศักดิ์ทะเลและนาย
ทัศนาจร เพ็งกรูด ได้พาชาวบ้านทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในหัวข้อ สิทธิพลเมือง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ต่อด้วยนายวิโรจน์ ศรีราช กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือเมอร์ส อินโนเวชั่น และนายพิษณุ พิมพูล โฆษกพรรคอนาคตไทย บรรยายร่วม ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีประชาชนชาวธนบุรีจากหลายชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ กว่า 80 คน โดยได้เสียงตอบรับที่ดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย