“พรรคอนาคตไทย” จับมือภาคประชาชนชาวบึงกุ่ม ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งผนึกกำลังเสนอแนวทางพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ในอนาคต

รายละเอียดข่าว
วันนี้ (1 พ.ย.2563) นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย และทีมงานเขตบึงกุ่ม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 4 เขตบึงกุ่ม หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศไทย” ที่ห้องสันทนาการ สำนักงานหมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 เขตบึงกุ่ม กทม.ตั้งแต่เวลา13.00–16.00 น.

โดยมีนายสัตวแพทย์วีรพล เหมรัตนากร ที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านยุทธศาสตร์พื้นที่พรรคอนาคตไทย บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากนั้นนางวันสิยาห์ ถิ่นสูงเนิน วิทยากรพิเศษ ได้นำชาวบ้านทำกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเขตบึงกุ่มในแต่ละด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้อง และด้านอื่น ๆ เป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อสะท้อนปัญหาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และทางพรรคอนาคตไทย จะนำข้อเสนอแนะไปต่อยอดในการร่วมมือกับชุมชนพัฒนาพื้นที่ในเขตบึงกุ่มต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีประชาชนชาวบึงกุ่มจากหลายชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ กว่า 60 คน โดยได้เสียงตอบรับที่ดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย