จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลกระทบทำให้หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พรรคอนาคตไทย โดย นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี นายประเสริฐ วงษ์สอนหล้า ร่วมกับ นางสาวกานดา กองวงษ์ อนุกรรมการกองทุนเกษตรฟื้นฟู เป็นตัวแทนในการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันบริจาค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งมอบให้ศูนย์รับบริจาค ชุมชน หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป