วันนี้(15 ม.ค.2564) เวลา 14.00 น.
นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย พร้อมด้วยนายพิษณุ พิมพูล โฆษกพรรคและสมาชิกพรรค เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง

โดยมีประชาชน คณะบุคคล หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร ต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเข้ามาจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือผู้มาร่วมลงนามถวายพระพรแต่งกายในชุดสุภาพ

สำหรับการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวังได้ เปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.