พรรคอนาคตไทย จัดเสวนาวิชาการ สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน หัวข้อ “นักการเมืองแห่งอนาคตของประเทศไทย” พบชาวกทม. กว่า 300 คนจากหลายเขตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

///
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.2563 นายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย เป็นประธานการเสวนาวิชาการใน โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างยั่งยืน
ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร เอบีซี เวิลด์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

โดยพบว่า มีพี่น้องประชาชนจากหลายเขตในกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตบึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา บางกะปิ พระโขนง ประเวศ สายไหม บางเขน และ ฝั่งธนบุรี รวมกว่า 300 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษา คนทำงาน กลุ่มแม่บ้าน และชมรมผู้สูงวัย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักและบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ได้รับเสียงตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

ขณะที่ช่วงเสวนา หัวข้อ “นักการเมืองแห่งอนาคตของประเทศไทย”
มีนายสัตวแพทย์ วีระพล เหมรัตนากร ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์พรรคอนาคตไทย ,ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และครูรัตน์ สมัครพงศ์ หรือ ครูรัตน์ เกษียณสุข อาจารย์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชและสงขลาที่ประสบความสำเร็จด้านเกษตรพอเพียง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนอย่างยั่งยืน

ซึ่งภายในงานยังมีนักวิชาการผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาหลายท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,นายสัตวแพทย์ สถิตย์ อรุณแสง ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปคมทร.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้พนักงานการเลือกตั้งงานพรรคการเมือง ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของพรรคอนาคตไทยในครั้งนี้ด้วย