“พรรคอนาคตไทย” เสริมความรู้ด้านสกุลเงินลงทุนดิจิทัล สร้างภูมิคุ้มกันสมาชิกรู้เท่าทันกลลวง ในการประชุมใหญ่สาขาพรรค ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคอนาคตไทย ได้จัดประชุมใหญ่สาขาพรรค ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น 1 อาคารเอบีซี เวิลด์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เพื่อสานต่ออุดมการณ์พรรคอนาคตไทย ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและพัฒนาการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วม ซึ่งวันนี้มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

โดยช่วงแรก ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ การลงทุนด้านดิจิทัล คุณวรพร ลัคนาชีวันต์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์กว่า 10 ปี ด้านเทคโนโลยี Social media เช่น Facebook เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรคุณธรรม, warrix, B & W, Leona ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับฝ่ายการตลาด บริษัท Debut gems บรรยายให้ความรู้ เรื่อง Bitcoin, Blockchain และแชร์ลูกโซ่ เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลกนี้ให้ล้ำสมัย เพื่อให้เราได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี กลโกง และความสำคัญของเทคโนโลยีกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

 จากนั้น นายประมวล ถิ่นสูงเนิน  หัวหน้าสาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับ 1 กรุงเทพมหานคร ได้กล่าววิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมือง ภายใต้ ความดี ความงาม และความจริง ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคอนาคตไทย  ก่อนที่นายชัยฤทธิ์ กองก่ำ รองหัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการนำประชุมตามวาระต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกพรรคในที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร มีนายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย น.สพ. วีรพล เหมรัตนากร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พรรคอนาคตไทย  นายพิษณุ พิมพูล โฆษกพรรค และคณะกรรมการสาขาพรรค รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยในการประชุมบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ชื่นมื่น และเป็นกันเอง

สำหรับการประชุมสาขาพรรคอนาคตไทย ลำดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ได้มีมาตรการด้านสาธารณสุขตามประกาศของ ศบค.  อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน