วันนี้ (19 ธ.ค.64) ที่ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร คุณประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย พร้อมด้วย คุณรัฐพันธ์ นาคดี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และทีมงานพรรคอนาคตไทย จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประเทศไทย”

โดยมี นายสมชาย มินสาคร ประธานชุมชนเพชรคลองจั่นและคณะกรรมการ พี่น้องประชาชนในชุมชนเพชรคลองจั่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชวน ทองไทยสิน อาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี และเป็นวิทยากรชุมชนให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “ความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 ” โดยคุณสมใจนึก อิ่มรัมย์ ตลอดการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการต่างได้ทั้งข้อคิด ความรู้ และบรรยากาศที่สนุกสนาน ครึกครื้นเป็นกันเอง