“พรรคอนาคตไทย”  ประกาศสร้างพรรคด้วยอุดมการณ์ ชี้ความเข้มแข็งมาจากประชาชนเจ้าของประเทศมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ขณะที่จัดค่ายสร้างอุดมการณ์ฯ มีแกนนำ-ตัวแทนชุมชนจาก 6 เขต ตบเท้าร่วมกว่า 100 คน

พรรคอนาคตไทย  จัดโครงการ “ค่ายสร้างอุดมการณ์พรรคอนาคตไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565” : “ปลุกอุดมการณ์ 4 WINs” ที่บึงปรีดา เลคแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-20 ก.พ.2565  โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนจาก 6 เขต ประกอบด้วย เขตประเวศ,เขตพรโขนง,เขตบึงกุ่ม,เขตบางเขน,เขตสายไหม และ,เขตธนบุรี รวม 130 คน โดยมีนายประวัติ  เทียนขุนทด  หัวหน้าพรรคอนาคตไทย  นายสัตวแพทย์ วีระพล  เหมรัตนากร  ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอนาคตไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารพรรคฯ และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

   

หัวหน้าพรรคอนาคตไทย  กล่าวว่า อุดมการณ์ของพรรคฯนั้น ต้องการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ในชุมชนที่ดีกว่าเดิม  รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนทุกเขตพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากค่ายครั้งนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “ผู้นำกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” “ผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” รวมทั้งมีการเวิร์คช็อปให้ได้ปฏิบัติจริง ได้รู้ถึงศักยภาพของตัวเอง สามารถนำไปใช้ในการทำงานแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนะ ถกแถลงเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้นำและตัวแทนชุมชนจากทั้ง 6 เขตพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างอุดมการณ์พรรคอนาคตไทยทั้ง 3 วัน ต่างขอบคุณและชื่นชม ในแนวทางการทำงานของพรรคอนาคตไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยไม่ได้หวังเพียงคะแนนเสียงช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น แต่เป็นพรรคที่สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง พัฒนาชีวิต ทักษะอาชีพมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา บรรยากาศการอบรมและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 วันเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข